05-07 травня 2021 року

Міжнародний науковий керамологічний симпозіум «Горно в гончарній культурі народів світу»

Дослідження місця й ролі випалювальних споруд у гончарній культурі народів світу

II НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ

25-27 вересня 2019 року

«Постмодерна українська керамологія: трансдисциплінарний і транскультурний діалог»
Unicheck Logo
Антиплагіатний партнер
Прокручуйте до низу
  • Про нас
  • Наша мета
  • Секції
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ» (скорочене найменування - КУК; англійською мовою - «CONGRESS OF UKRAINIAN CERAMOLOGISTS» (CUC) - громадська організація українських учених-керамологів для цілеспрямованого розвитку відповідного напрямку науки, взаємної координації науково-дослідної роботи, обміну досвідом, здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема фахових, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів
Метою діяльності КУК є об'єднання зусиль учених, спрямованих на збереження, вивчення та популяризацію гончарної спадщини України, розвиток української керамології; задоволення та захист законних наукових, економічних, творчих та інших спільних інтересів науковців, ефективне використання творчого потенціалу наукових кадрів для забезпечення авангардних позицій української керамології у світі; розвиток міжнародних контактів зі вченими-керамологами інших країн
Основними профільними Секціями є:
1. Археологічної керамології.
2. Етнографічної (антропологічної) керамології.
3. Мистецтвознавчої (художньої) керамології.
4. Музеєзнавчої керамології'.
5. Технічної керамології'.
6. Міждисциплінарних студій (керамофольклористика, керамолінгвістика, керамоботаніка, керамопедагогіка тощо).
7. Міжнародних зв'язків.

Правління

Голова Правління КУК

Пошивайло Олесь Миколайович

Пошивайло Олесь Миколайович

директор Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Опішне)

Відповідальний секретар Правління КУК

Овчаренко Людмила Миколаївна

Овчаренко Людмила Миколаївна

директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського, старший науковий співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, доктор історичних наук, заслужений працівник культури України (Опішне)