I НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ

  • Національна академія наук України
  • Інститут археології НАН України
  • Інститут народознавства НАН України
  • Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України
  • Міністерство культури України
  • Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»
  • Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

провели

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ “УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ”

Місце проведення: Гончарна столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів етнічної самобутності українців

Час проведення: 22-24 вересня 2015 року

Мета: з’ясування ролі й місця української керамології в сучасному науковому просторі, заснування громадської організації «Конгрес українських керамологів» (КУК)

Основна проблематика: історіографія й джерельна база українських керамологічних студій // історія керамологічних досліджень в Україні // теорія й історія української керамології // дефініції // методологія керамології // сучасні методи керамологічних досліджень // персоналії вітчизняної керамології // внесок археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців та інших фахівців в українську керамологію // глиняні вироби як маркер національної ідентичності // атрибуція кераміки в Україні // керамолінгвістика // керамофольклористика // наукові школи української керамології // підготовка наукових кадрів для сучасної керамології // вектори сучасних керамологічних досліджень // міжнародна інтеграція української керамології

Як це відбувалося

ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ “УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ” – 2015 РІК