II НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ

З 25 по 27 вересня 2019 року в Гончарній столиці України – містечку Опішне (Полтавщина) – одному з найславетніших центрів етнічної самобутності українців проходив II Національний конгрес українських керамологів «ПОСТМОДЕРНА УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ І ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ».

Його організатори: Національна академія наук України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Інститут археології НАН України, Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, ГО «Конгрес українських керамологів».

Мета Конгресу: з’ясування досягнень, тенденцій і перспектив розвитку української керамології в сучасному науковому просторі; проведення чергового Конгресу Громадської організації «Конгрес українських керамологів» (КУК).

Основна наукова проблематика: джерельна база українських керамологічних студій // історія керамологічних досліджень в Україні // теорія української керамології // дефініції // методологія // сучасні методи керамологічних студій // персоналії вітчизняної керамології // внесок археологів, істориків, етнологів, мистецтвознавців, мовознавців та інших фахівців в українську керамологію // глиняні вироби як маркер національної ідентичності // атрибуція кераміки в Україні // керамолінгвістика // керамофольклористика // наукові школи української керамології // підготовка наукових кадрів для сучасної керамології // вектори сучасних керамологічних досліджень // міжнародна інтеграція української керамології // трансдисциплінарність і транскультурність керамологічних студій // соціабельність та евристичність, регіональна, національна й міжнародна комунікація вчених.

До участі в Конгресі долучилися: керамологи, етнологи, археологи, історики, мистецтвознавці, краєзнавці, музеологи, колекціонери, наукові установи, мистецькі навчальні й музейні заклади.

У його рамках відбулися такі найголовніші заходи:

 • ЦЕРЕМОНІЯ ОФІЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ НА СТІНІ ГОНЧАРНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ БРОНЗОВИХ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК славетній опішненській гончарці-малювальниці ПАРАСЦІ БІЛЯК (1914–2001) та навчальним закладам, що функціонували в приміщенні будівлі Кричевського-Лебіщака;
 • КРУГЛИЙ СТІЛ ІІ Національного конгресу українських керамологів «Постмодерна українська керамологія: трансдисциплінарний і транскультурний діалог»: «СУЧАСНИЙ ПОКАЗ КЕРАМОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ У МУЗЕЯХ УКРАЇНИ: НАТУРАЛЬНИЙ, ДІДЖИТАЛЬНИЙ, ДИСТАНЦІЙНИЙ»;
 • КОНГРЕС ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ» (КУК), у рамках якого прозвучали звіти керівників профільних Секцій за основними напрямками керамологічних студій, та вручення посвідчень членам Громадської організації «КУК»;
 • ПРЕЗЕНТАЦІЯ новітніх керамологічних видань сучасних українських керамологів:
 • «Леонід Назарчук: «Що було, те пройшло, і нема вороття…» (шкільні щоденникові записи та студентські літературні твори)» керамолога, етнолога, кандидата історичних наук ВІКТОРА МІЩАНИНА;
 • «Гончарство Полтави ХVІІІ століття» (керамолога, історика, археолога, кандидата історичних наук ОКСАНИ КОВАЛЕНКО);
 • «Українська керамологія: національний науковий щорічник. За рік 2008: Гончарне шкільництво на глобалізаційному роздоріжжі» (кн. ІV, т. 2);
 • «Українська керамологія: національний науковий щорічник. За рік 2008: Персоналії української керамології» (кн. ІV, т. 3);
 • науковий журнал «Археологічна керамологія» (2019, № 1);
 • каталог «Українське БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського».
 • ЦЕРЕМОНІЯ офіційного оголошення й нагородження переможців XІV Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2017 року) «КеГоКе-2019».

Усі подані наукові статті будуть опубліковані в «УКРАЇНСЬКІЙ КЕРАМОЛОГІЇ: національному науковому щорічнику. За рік 2019: ПОСТМОДЕРНА УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ І ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ».

Світлана Пругло,
інформаційна служба НМЗУГ

ПРОГРАМА II НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ «ПОСТМОДЕРНА УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЯ: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ І ТРАНСКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ»

ФОТОЗВІТ